Darko Jašarević je zastupao brojne strane i domaće klijente, uključujući:

 

Bankarstvo i finansije

 

• Zastupao  Alpha Bank Srbija u poslu sa Coinstar Money Transfer Limited U.K. i Money Gram USA  u vezi sa pružanjem usluga transfera novca ;

• Savetovao Alpha bank prilikom primene novih zakona i brojnih drugih pravnih problema;

• Zastupao UniCredit Leasing, KBC Banku, Banca Intesa i Alpha Bank Srbija u brojnim parnicama i poslovnim transakcijama.

 

Korporativno i trgovinsko pravo

 

• Zastupao klijente u brojnim privatizacijama (kao što su privatizacija Glanike a.d. i Panonija elektrane i toplane);

• Zastupao prodavca u poslu prodaje CT Computers (jednog od najvećih srpskih distributera IT opreme);

• Zastupao kompanije za IT opremu i softvere u vezi prenosa i distribucije prava na softverima;

• Zastupao klijente u franšiznim poslovima u različitim granama privrede;

• Pružao pravne usluge klijentima iz različitih grana privrede (kao što su McDonalds, Dr Oetker, Com Trade itd).

• Zastupao Toyota Beograd, Toyota Serbija i Gigatron  u brojnim pregovorima, poslovima, parnicama, odnosima sa dilerima i potrošačima;

• Zastupao Ujedinjene Arapske Emirate u svim poslovima u Srbiji;

 

Nepokretnosti i pravo građenja

 

• Zastupao Hotel Metropol Palace tokom celog procesa rekonstrukcije i dogradnje hotela u svim odnosijma sa izvođačima i državnim organima.

• Zastupao Alpine doo i Alpine Mayreder (jedne od najvećih srpskih građevinskih kompanija) u brojnim pravnim odnosima sa investitorima, podizvođačima i državnim organima;

• Zatupao brojne domaće građevinske kompanije u pitanjima vezanim za pitanja trgovine nepokretnostima, hipoteke i pravo građenja.

 

Koncesije

 

• Zastupao vlasnike mini hidro elektrana širom Srbije;

 

Hotelska industrija

 

• zastupao hotele Metropol Palace i Holiday Inn Beograd u brojnim poslovima vezanim za svakodnevno poslovanje.

 

Intelektualna svojina

 

•Savetovanje i zastupanje brojnih klijenata u procedurama registracije i zaštite intelektualne svojine pred Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

 

Parnice i arbitraže

 

 •zastupao je brojne klijente u svim vrstama  parničnih, arbitražnih, stečajnih, prekršajnih i privredno-prestupnih postupaka.

 

 

NAŠI LJUDI