Korporativno i poslovno pravo Savetujemo naše klijente u svakoj fazi poslovanja – od započinjanja posla, preko svakodnevnih poslovnih aranžmana do donošenja krupnih poslovnih odluka. Klijente zastupamo u raznim oblastima korporativnog i poslovnog prava, kao što su: • Osnivanje privrednih društava i likvidacija • Statusne promene i preuzimanja • Ugovori Osnivanje privrednih društava i likvidacija Pružamo kompletnu podršku klijentima u procesu osnivanja privrednog subjekta – od pripremanja osnivačkih akata, preko sprovođenja postupka registracije, do otvaranja računa u banci. Takođe pripremamo sve potrebne dokumente vezane za prenos udela, osnivanje ogranaka, promenu zakonskih zastupnika i drugih podataka vezanih za privredni subjekt i vršimo registraciju svih promena u Agenciji za privredne registre. Na isti način pružamo podršku klijentima prilikom likvidacija privrednih subjekata – od pripreme svih odluka koje je društvo dužno da donese u procesu likvidacije, do sprovođenja postupka registracije odluka i finansijskih izveštaja. Statusne promene i preuzimanja Kada naši klijenti nameravaju da preuzmu drugu kompaniju ili da svoje društvo spoje sa njom, mi pripremamo iscrpan izveštaj o pravnom stanju te kompanije: njenoj imovini, obavezama, zaposlenima, zakonitosti poslovanja. Ako se klijent nakon takvog izveštaja konačno odluči za preuzimanje ili spajanje, mi pripremamo svu neophodnu dokumentaciju i zastupamo klijente u postupku registracije ovakvih transakcija. Ugovori Bavimo se sastavljanjem svih vrsta ugovora, a u pregovorima i prilikom usaglašavanja teksta ugovora nastojimo da budemo praktični i efikasni, ali uvek sa ciljem da na najbolji način zaštitimo interese naših klijenata.

OBLASTI RADA

OBLASTI RADA

Nepokretnosti i pravo građenja Klijentima pružamo kompletnu podršku u postupku građenja i transakcijama s nepokretnostima. Savetujemo ih u svim pitanjima vezanim za uređenje imovinskih odnosa, u postupcima za dobijanje neophodnih dozvola i drugih akata u vezi s izgradnjom, u postupcima pred katastrom nepokretnosti, prilikom kupovine, prodaje, zalaganja i iznajmljivanja nepokretnosti.

OBLASTI RADA

Prava Intelektualne svojine Savetujemo naše klijente u pitanjima zaštite autorskih i srodnih prava i industrijske svojine (prava intelektualne svojine). U tom pravnom domenu, zastupamo sve imaoce pomenutih prava intelektualne svojine, uključujući i marketinške kompanije, izdavačke kuće, slobodne umetnike i izvođače.

OBLASTI RADA

Radno pravo Racionalna organizacija zaposlenih i rešavanje radnih problema je deo naših svakodnevnih poslova. Imamo dosta iskustva u sastavljanju opštih akata i ugovora iz oblasti radnog prava kao i u savetovanju u osetljivim pitanjima vezanim za otkaze i izmene ugovora o radu kao i restrukturisanju radne snage nakon statusnih promena. Uvek nastojimo da nastale radne sporove rešimo mirnim putem, ali ako se to pokaže kao nemoguće zastupamo naše klijente u pojedinačnim i kolektivnim radnim sporovima.

OBLASTI RADA

Privatizacija i strana ulaganja Naši advokati su bili uključeni u veliki broj privatizacija u kojima su u pojedinim slučajevima zastupali investitore, dok su u drugim bili pravni savetnici Agencije za privatizaciju. Pripremili smo mnogo uspešnih izveštaja o poslovanju, zastupali strane u privatizacionim kupoprodajnim ugovorima, kao i u slučajevima raskida istih.

OBLASTI RADA

OBLASTI RADA

Upravni postupci i javne nabavke Pružamo pravne usluge u upravnim postupcima pred raznim ministarstvima, državnim organima i agencijama. Zastupamo naše klijente u postupcima pribavljanja dozvola za istraživanje i eksploataciju, pred raznim regulatornim telima, u postupcima dobijanja dozvola za rad i boravište, poreskim postupcima itd. Naše klijente savetujemo u svim pitanjima vezanim za javne nabavke – proverama tenderske dokumentacije, komunikaciji sa tenderskim komisijama, sastavljanju zahteva za zaštitu prava u postupku pred Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki itd.

OBLASTI RADA

Krivični i prekršajni postupci Branimo naše klijente u svim postupcima za kaznena dela – od krivičnih i prekršajnih postupaka do privrednih prestupa. Takođe zastupamo naše klijente i kao oštećene u krivičnim postupcima i u njihovo ime podnosimo krivične prijave, preuzimamo gonjenje i ističemo imovinsko-pravne zahteve.

OBLASTI RADA

Ostale oblasti Efikasnu pravnu pomoć pružamo i u brojnim drugim oblastima poslovanja, kao što su koncesije, privatno-javna partnerstva, energetika i sl. Naročito bogato iskustvo imamo u hotelskoj industriji gde se bavimo redovnim pravnim savetovanjem i zastupanjem renomiranih hotela.

OBLASTI RADA

Bankarstvo i finansije Naročito smo ponosni na naše veliko iskustvo u zastupanju i pravnom savetovanju banaka. Naši advokati su tokom svojih karijera zastupali veliki broj banaka, a trenutno naša kancelarija ima dve velike banke za svoje klijente. U ovoj oblasti pružamo sve vrste pravnih usluga od pružanja pravnih saveta vezanih za najrazličitije bankarske i finansijske pravne probleme, usklađivanja sa propisima iz te oblasti, preko pregovaranja vezanih za kreditne aranžmane i adekvatna sredstva obezbeđenja, do naplate potraživanja u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima. Pomažemo našim klijentima u pregovorima sa dužnicima i poveriocima, kako bi obezbedili aranžmane restrukturiranja. Rešavanje sporova Savetujemo naše klijente u procesu pronalaženja rešenja za mirno rešenje nastalih sporova sa trećim licima, uz glavni cilj da zaštitimo interese klijenta sa što manje troškova i utrošenog vremena. Međutim, ako se mirno rešenje spora ispostavi kao nemoguće, klijente zastupamo u svim vrstama sudskih i arbitražnih postupaka. Iskustvo u ovoj oblasti naši advokati su stekli radeći u sudu i advokaturi. Pored parničnih postupaka, sa jednakom efikasnošću klijente zastupamo i u izvršnim postupcima, postupcima priznanja stranih sudskih odluka, upravnim sporovima itd.
Korporativno i poslovno pravo Savetujemo naše klijente u svakoj fazi poslovanja – od započinjanja posla, preko svakodnevnih poslovnih aranžmana do donošenja krupnih poslovnih odluka. Klijente zastupamo u raznim oblastima korporativnog i poslovnog prava, kao što su: • Osnivanje privrednih društava i likvidacija • Statusne promene i preuzimanja • Ugovori Osnivanje privrednih društava i likvidacija Pružamo kompletnu podršku klijentima u procesu osnivanja privrednog subjekta – od pripremanja osnivačkih akata, preko sprovođenja postupka registracije, do otvaranja računa u banci. Takođe pripremamo sve potrebne dokumente vezane za prenos udela, osnivanje ogranaka, promenu zakonskih zastupnika i drugih podataka vezanih za privredni subjekt i vršimo registraciju svih promena u Agenciji za privredne registre. Na isti način pružamo podršku klijentima prilikom likvidacija privrednih subjekata – od pripreme svih odluka koje je društvo dužno da donese u procesu likvidacije, do sprovođenja postupka registracije odluka i finansijskih izveštaja. Statusne promene i preuzimanja Kada naši klijenti nameravaju da preuzmu drugu kompaniju ili da svoje društvo spoje sa njom, mi pripremamo iscrpan izveštaj o pravnom stanju te kompanije: njenoj imovini, obavezama, zaposlenima, zakonitosti poslovanja. Ako se klijent nakon takvog izveštaja konačno odluči za preuzimanje ili spajanje, mi pripremamo svu neophodnu dokumentaciju i zastupamo klijente u postupku registracije ovakvih transakcija. Ugovori Bavimo se sastavljanjem svih vrsta ugovora, a u pregovorima i prilikom usaglašavanja teksta ugovora nastojimo da budemo praktični i efikasni, ali uvek sa ciljem da na najbolji način zaštitimo interese naših klijenata.
Nepokretnosti i pravo građenja Klijentima pružamo kompletnu podršku u postupku građenja i transakcijama s nepokretnostima. Savetujemo ih u svim pitanjima vezanim za uređenje imovinskih odnosa, u postupcima za dobijanje neophodnih dozvola i drugih akata u vezi s izgradnjom, u postupcima pred katastrom nepokretnosti, prilikom kupovine, prodaje, zalaganja i iznajmljivanja nepokretnosti.
Prava Intelektualne svojine Savetujemo naše klijente u pitanjima zaštite autorskih i srodnih prava i industrijske svojine (prava intelektualne svojine). U tom pravnom domenu, zastupamo sve imaoce pomenutih prava intelektualne svojine, uključujući i marketinške kompanije, izdavačke kuće, slobodne umetnike i izvođače.
Radno pravo Racionalna organizacija zaposlenih i rešavanje radnih problema je deo naših svakodnevnih poslova. Imamo dosta iskustva u sastavljanju opštih akata i ugovora iz oblasti radnog prava kao i u savetovanju u osetljivim pitanjima vezanim za otkaze i izmene ugovora o radu kao i restrukturisanju radne snage nakon statusnih promena. Uvek nastojimo da nastale radne sporove rešimo mirnim putem, ali ako se to pokaže kao nemoguće zastupamo naše klijente u pojedinačnim i kolektivnim radnim sporovima.
Privatizacija i strana ulaganja Naši advokati su bili uključeni u veliki broj privatizacija u kojima su u pojedinim slučajevima zastupali investitore, dok su u drugim bili pravni savetnici Agencije za privatizaciju. Pripremili smo mnogo uspešnih izveštaja o poslovanju, zastupali strane u privatizacionim kupoprodajnim ugovorima, kao i u slučajevima raskida istih.
Upravni postupci i javne nabavke Pružamo pravne usluge u upravnim postupcima pred raznim ministarstvima, državnim organima i agencijama. Zastupamo naše klijente u postupcima pribavljanja dozvola za istraživanje i eksploataciju, pred raznim regulatornim telima, u postupcima dobijanja dozvola za rad i boravište, poreskim postupcima itd. Naše klijente savetujemo u svim pitanjima vezanim za javne nabavke – proverama tenderske dokumentacije, komunikaciji sa tenderskim komisijama, sastavljanju zahteva za zaštitu prava u postupku pred Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki itd.
Krivični i prekršajni postupci Branimo naše klijente u svim postupcima za kaznena dela – od krivičnih i prekršajnih postupaka do privrednih prestupa. Takođe zastupamo naše klijente i kao oštećene u krivičnim postupcima i u njihovo ime podnosimo krivične prijave, preuzimamo gonjenje i ističemo imovinsko-pravne zahteve.
Ostale oblasti Efikasnu pravnu pomoć pružamo i u brojnim drugim oblastima poslovanja, kao što su koncesije, privatno-javna partnerstva, energetika i sl. Naročito bogato iskustvo imamo u hotelskoj industriji gde se bavimo redovnim pravnim savetovanjem i zastupanjem renomiranih hotela.
Bankarstvo i finansije Naročito smo ponosni na naše veliko iskustvo u zastupanju i pravnom savetovanju banaka. Naši advokati su tokom svojih karijera zastupali veliki broj banaka, a trenutno naša kancelarija ima dve velike banke za svoje klijente. U ovoj oblasti pružamo sve vrste pravnih usluga od pružanja pravnih saveta vezanih za najrazličitije bankarske i finansijske pravne probleme, usklađivanja sa propisima iz te oblasti, preko pregovaranja vezanih za kreditne aranžmane i adekvatna sredstva obezbeđenja, do naplate potraživanja u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima. Pomažemo našim klijentima u pregovorima sa dužnicima i poveriocima, kako bi obezbedili aranžmane restrukturiranja. Rešavanje sporova Savetujemo naše klijente u procesu pronalaženja rešenja za mirno rešenje nastalih sporova sa trećim licima, uz glavni cilj da zaštitimo interese klijenta sa što manje troškova i utrošenog vremena. Međutim, ako se mirno rešenje spora ispostavi kao nemoguće, klijente zastupamo u svim vrstama sudskih i arbitražnih postupaka. Iskustvo u ovoj oblasti naši advokati su stekli radeći u sudu i advokaturi. Pored parničnih postupaka, sa jednakom efikasnošću klijente zastupamo i u izvršnim postupcima, postupcima priznanja stranih sudskih odluka, upravnim sporovima itd.
Nepokretnosti i pravo građenja Klijentima pružamo kompletnu podršku u postupku građenja i transakcijama s nepokretnostima. Savetujemo ih u svim pitanjima vezanim za uređenje imovinskih odnosa, u postupcima za dobijanje neophodnih dozvola i drugih akata u vezi s izgradnjom, u postupcima pred katastrom nepokretnosti, prilikom kupovine, prodaje, zalaganja i iznajmljivanja nepokretnosti. Korporativno i poslovno pravo Savetujemo naše klijente u svakoj fazi poslovanja – od započinjanja posla, preko svakodnevnih poslovnih aranžmana do donošenja krupnih poslovnih odluka. Klijente zastupamo u raznim oblastima korporativnog i poslovnog prava, kao što su: • Osnivanje privrednih društava i likvidacija • Statusne promene i preuzimanja • Ugovori Osnivanje privrednih društava i likvidacija Pružamo kompletnu podršku klijentima u procesu osnivanja privrednog subjekta – od pripremanja osnivačkih akata, preko sprovođenja postupka registracije, do otvaranja računa u banci. Takođe pripremamo sve potrebne dokumente vezane za prenos udela, osnivanje ogranaka, promenu zakonskih zastupnika i drugih podataka vezanih za privredni subjekt i vršimo registraciju svih promena u Agenciji za privredne registre. Na isti način pružamo podršku klijentima prilikom likvidacija privrednih subjekata – od pripreme svih odluka koje je društvo dužno da donese u procesu likvidacije, do sprovođenja postupka registracije odluka i finansijskih izveštaja. Statusne promene i preuzimanja Kada naši klijenti nameravaju da preuzmu drugu kompaniju ili da svoje društvo spoje sa njom, mi pripremamo iscrpan izveštaj o pravnom stanju te kompanije: njenoj imovini, obavezama, zaposlenima, zakonitosti poslovanja. Ako se klijent nakon takvog izveštaja konačno odluči za preuzimanje ili spajanje, mi pripremamo svu neophodnu dokumentaciju i zastupamo klijente u postupku registracije ovakvih transakcija. Ugovori Bavimo se sastavljanjem svih vrsta ugovora, a u pregovorima i prilikom usaglašavanja teksta ugovora nastojimo da budemo praktični i efikasni, ali uvek sa ciljem da na najbolji način zaštitimo interese naših klijenata.
Radno pravo Racionalna organizacija zaposlenih i rešavanje radnih problema je deo naših svakodnevnih poslova. Imamo dosta iskustva u sastavljanju opštih akata i ugovora iz oblasti radnog prava kao i u savetovanju u osetljivim pitanjima vezanim za otkaze i izmene ugovora o radu kao i restrukturisanju radne snage nakon statusnih promena. Uvek nastojimo da nastale radne sporove rešimo mirnim putem, ali ako se to pokaže kao nemoguće zastupamo naše klijente u pojedinačnim i kolektivnim radnim sporovima.
Krivični i prekršajni postupci Branimo naše klijente u svim postupcima za kaznena dela – od krivičnih i prekršajnih postupaka do privrednih prestupa. Takođe zastupamo naše klijente i kao oštećene u krivičnim postupcima i u njihovo ime podnosimo krivične prijave, preuzimamo gonjenje i ističemo imovinsko-pravne zahteve.
Prava Intelektualne svojine Savetujemo naše klijente u pitanjima zaštite autorskih i srodnih prava i industrijske svojine (prava intelektualne svojine). U tom pravnom domenu, zastupamo sve imaoce pomenutih prava intelektualne svojine, uključujući i marketinške kompanije, izdavačke kuće, slobodne umetnike i izvođače.
Privatizacija i strana ulaganja Naši advokati su bili uključeni u veliki broj privatizacija u kojima su u pojedinim slučajevima zastupali investitore, dok su u drugim bili pravni savetnici Agencije za privatizaciju. Pripremili smo mnogo uspešnih izveštaja o poslovanju, zastupali strane u privatizacionim kupoprodajnim ugovorima, kao i u slučajevima raskida istih.
Upravni postupci i javne nabavke Pružamo pravne usluge u upravnim postupcima pred raznim ministarstvima, državnim organima i agencijama. Zastupamo naše klijente u postupcima pribavljanja dozvola za istraživanje i eksploataciju, pred raznim regulatornim telima, u postupcima dobijanja dozvola za rad i boravište, poreskim postupcima itd. Naše klijente savetujemo u svim pitanjima vezanim za javne nabavke – proverama tenderske dokumentacije, komunikaciji sa tenderskim komisijama, sastavljanju zahteva za zaštitu prava u postupku pred Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki itd. Ostale oblasti Efikasnu pravnu pomoć pružamo i u brojnim drugim oblastima poslovanja, kao što su koncesije, privatno-javna partnerstva, energetika i sl. Naročito bogato iskustvo imamo u hotelskoj industriji gde se bavimo redovnim pravnim savetovanjem i zastupanjem renomiranih hotela.
Rešavanje sporova Savetujemo naše klijente u procesu pronalaženja rešenja za mirno rešenje nastalih sporova sa trećim licima, uz glavni cilj da zaštitimo interese klijenta sa što manje troškova i utrošenog vremena. Međutim, ako se mirno rešenje spora ispostavi kao nemoguće, klijente zastupamo u svim vrstama sudskih i arbitražnih postupaka. Iskustvo u ovoj oblasti naši advokati su stekli radeći u sudu i advokaturi. Pored parničnih postupaka, sa jednakom efikasnošću klijente zastupamo i u izvršnim postupcima, postupcima priznanja stranih sudskih odluka, upravnim sporovima itd. Bankarstvo i finansije Naročito smo ponosni na naše veliko iskustvo u zastupanju i pravnom savetovanju banaka. Naši advokati su tokom svojih karijera zastupali veliki broj banaka, a trenutno naša kancelarija ima dve velike banke za svoje klijente. U ovoj oblasti pružamo sve vrste pravnih usluga od pružanja pravnih saveta vezanih za najrazličitije bankarske i finansijske pravne probleme, usklađivanja sa propisima iz te oblasti, preko pregovaranja vezanih za kreditne aranžmane i adekvatna sredstva obezbeđenja, do naplate potraživanja u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima. Pomažemo našim klijentima u pregovorima sa dužnicima i poveriocima, kako bi obezbedili aranžmane restrukturiranja.
Nepokretnosti i pravo građenja Klijentima pružamo kompletnu podršku u postupku građenja i transakcijama s nepokretnostima. Savetujemo ih u svim pitanjima vezanim za uređenje imovinskih odnosa, u postupcima za dobijanje neophodnih dozvola i drugih akata u vezi s izgradnjom, u postupcima pred katastrom nepokretnosti, prilikom kupovine, prodaje, zalaganja i iznajmljivanja nepokretnosti. Korporativno i poslovno pravo Savetujemo naše klijente u svakoj fazi poslovanja – od započinjanja posla, preko svakodnevnih poslovnih aranžmana do donošenja krupnih poslovnih odluka. Klijente zastupamo u raznim oblastima korporativnog i poslovnog prava, kao što su: • Osnivanje privrednih društava i likvidacija • Statusne promene i preuzimanja • Ugovori Osnivanje privrednih društava i likvidacija Pružamo kompletnu podršku klijentima u procesu osnivanja privrednog subjekta – od pripremanja osnivačkih akata, preko sprovođenja postupka registracije, do otvaranja računa u banci. Takođe pripremamo sve potrebne dokumente vezane za prenos udela, osnivanje ogranaka, promenu zakonskih zastupnika i drugih podataka vezanih za privredni subjekt i vršimo registraciju svih promena u Agenciji za privredne registre. Na isti način pružamo podršku klijentima prilikom likvidacija privrednih subjekata – od pripreme svih odluka koje je društvo dužno da donese u procesu likvidacije, do sprovođenja postupka registracije odluka i finansijskih izveštaja. Statusne promene i preuzimanja Kada naši klijenti nameravaju da preuzmu drugu kompaniju ili da svoje društvo spoje sa njom, mi pripremamo iscrpan izveštaj o pravnom stanju te kompanije: njenoj imovini, obavezama, zaposlenima, zakonitosti poslovanja. Ako se klijent nakon takvog izveštaja konačno odluči za preuzimanje ili spajanje, mi pripremamo svu neophodnu dokumentaciju i zastupamo klijente u postupku registracije ovakvih transakcija. Ugovori Bavimo se sastavljanjem svih vrsta ugovora, a u pregovorima i prilikom usaglašavanja teksta ugovora nastojimo da budemo praktični i efikasni, ali uvek sa ciljem da na najbolji način zaštitimo interese naših klijenata.
Radno pravo Racionalna organizacija zaposlenih i rešavanje radnih problema je deo naših svakodnevnih poslova. Imamo dosta iskustva u sastavljanju opštih akata i ugovora iz oblasti radnog prava kao i u savetovanju u osetljivim pitanjima vezanim za otkaze i izmene ugovora o radu kao i restrukturisanju radne snage nakon statusnih promena. Uvek nastojimo da nastale radne sporove rešimo mirnim putem, ali ako se to pokaže kao nemoguće zastupamo naše klijente u pojedinačnim i kolektivnim radnim sporovima.
Krivični i prekršajni postupci Branimo naše klijente u svim postupcima za kaznena dela – od krivičnih i prekršajnih postupaka do privrednih prestupa. Takođe zastupamo naše klijente i kao oštećene u krivičnim postupcima i u njihovo ime podnosimo krivične prijave, preuzimamo gonjenje i ističemo imovinsko-pravne zahteve.
Prava Intelektualne svojine Savetujemo naše klijente u pitanjima zaštite autorskih i srodnih prava i industrijske svojine (prava intelektualne svojine). U tom pravnom domenu, zastupamo sve imaoce pomenutih prava intelektualne svojine, uključujući i marketinške kompanije, izdavačke kuće, slobodne umetnike i izvođače.
Privatizacija i strana ulaganja Naši advokati su bili uključeni u veliki broj privatizacija u kojima su u pojedinim slučajevima zastupali investitore, dok su u drugim bili pravni savetnici Agencije za privatizaciju. Pripremili smo mnogo uspešnih izveštaja o poslovanju, zastupali strane u privatizacionim kupoprodajnim ugovorima, kao i u slučajevima raskida istih.
Upravni postupci i javne nabavke Pružamo pravne usluge u upravnim postupcima pred raznim ministarstvima, državnim organima i agencijama. Zastupamo naše klijente u postupcima pribavljanja dozvola za istraživanje i eksploataciju, pred raznim regulatornim telima, u postupcima dobijanja dozvola za rad i boravište, poreskim postupcima itd. Naše klijente savetujemo u svim pitanjima vezanim za javne nabavke – proverama tenderske dokumentacije, komunikaciji sa tenderskim komisijama, sastavljanju zahteva za zaštitu prava u postupku pred Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki itd.
Ostale oblasti Efikasnu pravnu pomoć pružamo i u brojnim drugim oblastima poslovanja, kao što su koncesije, privatno-javna partnerstva, energetika i sl. Naročito bogato iskustvo imamo u hotelskoj industriji gde se bavimo redovnim pravnim savetovanjem i zastupanjem renomiranih hotela.
Rešavanje sporova Savetujemo naše klijente u procesu pronalaženja rešenja za mirno rešenje nastalih sporova sa trećim licima, uz glavni cilj da zaštitimo interese klijenta sa što manje troškova i utrošenog vremena. Međutim, ako se mirno rešenje spora ispostavi kao nemoguće, klijente zastupamo u svim vrstama sudskih i arbitražnih postupaka. Iskustvo u ovoj oblasti naši advokati su stekli radeći u sudu i advokaturi. Pored parničnih postupaka, sa jednakom efikasnošću klijente zastupamo i u izvršnim postupcima, postupcima priznanja stranih sudskih odluka, upravnim sporovima itd. Bankarstvo i finansije Naročito smo ponosni na naše veliko iskustvo u zastupanju i pravnom savetovanju banaka. Naši advokati su tokom svojih karijera zastupali veliki broj banaka, a trenutno naša kancelarija ima dve velike banke za svoje klijente. U ovoj oblasti pružamo sve vrste pravnih usluga od pružanja pravnih saveta vezanih za najrazličitije bankarske i finansijske pravne probleme, usklađivanja sa propisima iz te oblasti, preko pregovaranja vezanih za kreditne aranžmane i adekvatna sredstva obezbeđenja, do naplate potraživanja u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima. Pomažemo našim klijentima u pregovorima sa dužnicima i poveriocima, kako bi obezbedili aranžmane restrukturiranja.